Yurtdışı Dil Eğitimi Görmek İçin Burs Alabilmenin Yolları

Yurtdışı Eğitim BurslarıDaha önce de ortaya çıktığı gibi, en önemli kriter hiç şüphesiz kişilerin akademik mazisi ve başarılarıdır. Neredeyse her durumda diğer faktörler de dikkate alınır. Bu etkenlerin belli başlıları ilmi, sportif ve sanatsal beceriler, bu alanlarda edinilen ödül ve gösterilen ustalıklar, toplum faydasına etkinliklerde bulunmak ve toplumsal faaliyetlere katılım gibi etkenlerdir. Bu sebeple maddi yardım başvurusu yapan öğrencilerin sadece akademik başarılarına itimat etmeleri de yanlış olacaktır.

Bazı durumlarda eğitim kurumları, yalnızca muayyen bir alanda ya da muayyen bir bilim dalında başarı gösteren gençlere maddi yardım verirler. Gene, belli projeleri olan öğrencilere bu projelerine özel araştırma bursları da verilir. Açıkça bu halde de adayın akademik mazisi önemli bir kriter olur.

Bu raddede spor için maddi yardımlara da değinmek faydalı olacaktır. Yurtdışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde pek çok üniversite belirli bir sportif alanda başarı sağlayan öğrencilere spor bursları da sağlamaktadır. Burada ki en önemli kriter ilgili alanda kabiliyet – ve bazı zaman kulüp bazında amatör veya profesyonel bir şekilde spor yapmak- olsa da spor burslarına başvuran gençler de hallerinin müracaatları akademik programların gerektirdiği koşullara elverişli olduğunu ispat etmek zorundadırlar.

Bunun dışında bursa talip olan gencin kendini oldukça iyi ifade edebilmesi ve okul yetkililerini, niçin bursu kazanması gerektiğine ve neden kendisine maddi destek vermeleri gerektiğine ikna edebilmesi de oldukça önemlidir. Bu nedenle öğrenci, uygun bir kişisel tanıtım ve hedef yazısı yazmalıdır, bir bütün olarak kendisi ile ilgili yararlı bir sunum sunabilebilmelidir.

Tanıdıklarınızla Paylaşın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir